Ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2022, tại khách sạn Caravelle thành phố Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo thực hành đo và phân tích kết quả hô hấp ký. Hội thảo diễn ra với sự tham dự của PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Hen-Dị ứng-Miễn dịch Lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh, GS Carl D. Mottram, Ths-Bs Vũ Trần Thiên Quân.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo được sự tài trợ của công ty TNHH Astra Zeneca và Vitalograph.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trước khi bắt đầu hội thảo

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan trình bày

Ths-Bs Vũ Trần Thiên Quân trình bày

GS Carl D Mottram trình bày

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo tham quan cách vận hành máy đo hô hấp ký

Các đại biểu tham dự hội thảo tham quan máy đo hô hấp ký

Đại biểu tham dự hội thảo thổi vào máy đo hô hấp ký

GS Carl D Mottram hướng dẫn cách vận hành máy đo hô hấp ký

GS Carl D Mottram chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự hội thảo