Attachments:
Download this file (DuKienCME2023.pdf)DuKienCME2023.pdf

Nhằm góp phần trong phát hiện sớm và tư vấn phổ biến các kiến thức phòng bệnh COVID-19 cho các đối tượng dễ tổn thương, bảo vệ tốt hơn cho cộng đồng, Liên Chi Hội Hen Dị Ứng Miễn Dịch Lâm Sàng Tp. HCM tổ chức chương trình giáo dục sức khỏe với thông tin như sau: