Các kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp là một trong ba trụ cột quan trọng để tiếp cận các bệnh lý hô hấp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và điều chỉnh trị liệu hen và COPD. Để cập nhật các kiến thức mới nhất về thăm dò chức năng hô hấp, song hành cùng các điểm mới trong phác đồ GINA 2020 và GOLD 2021, Liên chi hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp học về “Thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu – Lần 3”.

Nhằm cung cấp cho các bác sĩ có mong muốn cập nhật kiến thức về chuyên ngành Dị ứng - Miễn dịch, Hội Hen - Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng TP Hồ Chí Minh tổ chức CME “Dị ứng – Miễn dịch”.

Các kỹ thuật thăm dò chức năng hô hấp là một trong ba trụ cột quan trọng để tiếp cận các bệnh lý hô hấp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi và điều chỉnh trị liệu hen và COPD. Để cập nhật các kiến thức mới nhất về thăm dò chức năng hô hấp, song hành cùng các điểm mới trong phác đồ GINA 2020 và GOLD 2021, Liên chi hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP Hồ Chí Minh tổ chức lớp học về “Thăm dò chức năng hô hấp chuyên sâu – Lần 3”.

1. Thời gian: 12-23/4/2021

2. Địa điểm học:

Văn phòng Liên chi Hội Hen – DU MDLS Tp.HCM (TT CHAC)

110A Ngô Quyền, P8, Q5, TP. HCM

Kính gửi: Quý bác sĩ

Thứ 7, chủ nhật, ngày 14,15/11/2020, Liên chi Hội Hen – DƯ – MDLS TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề “Nghiệm pháp gắng sức tim mạch-hô hấp (CPET) và ứng dụng” nhằm tạo điều kiện cho các bác sĩ tại các đơn vị ACOCU, các bác sĩ có chuyên khoa Hô hấp, Nội, Bác sĩ gia đình …  được cập nhật một nghiệm pháp mới trong điều trị Tim mạch – Hô hấp, và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia.