Một số nguồn tin cho rằng nên tránh sử dụng corticosteroid trong khi dịch COVID-19. Lời khuyên này là về việc sử dụng các corticosteroid dạng uống, ngoại trừ khi có chỉ định rõ ràng về việc sử dụng chúng. Tuy nhiên, bệnh nhân hen suyễn không nên ngừng thuốc kiểm soát corticosteroid dạng hít đã kê toa (hoặc các thuốc corticosteroid dạng uống đã kê toa). Ngừng các corticosteroid dạng hít thường có nguy cơ dẫn đến hen suyễn trở nặng một cách nguy hiểm và tránh dùng các corticosteroid dạng uống trong các đợt kịch phát hen suyễn nặng có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng. Các corticosteroid dạng uống dài hạn đôi khi được yêu cầu để điều trị hen suyễn nặng và có thể nguy hiểm nếu ngưng đột ngột. Phải luôn luôn thảo luận với bác sĩ hoặc điều dưỡng trước khi ngừng bất kỳ loại thuốc hen suyễn nào.

Tiếp tục dùng thuốc kiểm soát hen suyễn dạng hít, và nếu bệnh hen suyễn của bạn trở nặng, hãy làm theo các hướng dẫn trong kế hoạch hành động hen suyễn của bạn về cách thay đổi các thuốc hen suyễn và khi nào cần được trợ giúp y tế.

Bạn có thể tìm thấy lời khuyên thiết thực để giảm nguy cơ mắc COVID-19 trên trang web của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (Centers for Disease Control - CDC) tại https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevent.html. Một trong những cách quan trọng nhất để bảo vệ chính bạn là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây và không bao giờ chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay không rửa.  

Global Initiative For Asthma (GINA)

Ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Nguồn: Global Initiative For Asthma
https://ginasthma.org/recommendations-for-inhaled-asthma-controller-medications/