Người dịch: Lê Thị Tuyết Lan
Dịch từ bài:  What doctors need to know about Omicron Kristina Fiore – Med page Today, November 29th 2021

Biến thể mới, B.1.1.529, Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana vào ngày 11 tháng 11, và sau đó được xác định ở Nam Phi 3 ngày sau đó. Nó cũng được phát hiện vào ngày 13 tháng 11 tại Hồng Kông trong một công dân trở về từ Nam Phi.

Báo cáo tổng kết được đăng trên tạp chí Hô Hấp Châu Âu 2020 ghi nhận rất ít bệnh nhân Hen và Bệnh phổi Tắc nghẽn Mạn tính (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – COPD) nhập viện vì COVID-19 qua các nghiên cứu tại các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Italia và Trung Quốc.