Ngày 24/12/2017. Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM trao tặng máy đo hô hấp ký, phần mềm, tổ chức khám tầm soát, thành lập đơn vị quản lý bệnh nhân Hen COPD ngoại trú ở TTYT Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.