Ngày 28/07/2019 vừa qua, Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức Đại hội lần II nhằm bầu ra BCH mới cho hoạt động của nhiệm kỳ tiếp theo 2019-2024. Tham dự đại hội có sự tham dự của các đại biểu toàn thể BCH và hơn 300 Bác sĩ là Hội viên của Hội.

ThS.BS Lương Thị Thuận chủ trì đại hội 

 

Làm lễ chào cờ 

Các đại biểu tham dự 

TS.BS Lê Thái Vân Thanh báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu 

Chủ tọa đoàn 

BS. Huỳnh Liên Đoàn công bố Văn bản chấp thuận tổ chức Đại hội 

 Chủ tịch Hội báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới

 

 BS Trương Thị Xuân Liễu phát biểu