Chương trình đào tạo 02 tuần “Thăm dò chức năng Hô hấp chuyên sâu” (11-24/7)của Liên chi Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức tại CHAC đã thu hút 48 bác sĩ từ các bệnh viện trên khắp cả nước về tham gia. Đây là cơ hội để các bác sĩ Hô hấp và các chuyên khoa liên quan được tiếp cận những phương pháp Thăm dò chức năng Hô hấp từ cơ bản đến chuyên sâu một cách bài bản. Học viên được thực hành, được các bác sĩ của CHAC tận tâm chỉ dẫn.