Hôm nay, chương trình “Vì là phổi khỏe” tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Mặc dù vẫn còn lo lắng với dịch nhưng 65 cô chú vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham dự đông đủ. Với chủ đề “Hen và bệnh đồng mắc” và “Hen và Viêm mũi dị ứng”, Bác sĩ Hoàng Huyên và Bác sĩ Thanh Huy đã chia sẻ cho nhiều cô chú trong câu lạc bộ về một số điểm mới, liên quan đến Hen, nội dung trình bày hỗ trợ rất nhiều cho các cô chú trong thời gian điều trị. 

Bên dưới là một số hình ảnh:

Điểm tin: P.V.Trường