Từ năm 2016, Khoa Y – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa dựa trên chuẩn năng lực.
Với mục đích cải tiến chất lượng liên tục chương trình đào tạo, đảm bảo năng lực của các bác sĩ vừa tốt nghiệp gắn với nhu cầu khám chữa bệnh của cộng đồng và nhu cầu của các cơ sở y tế, chúng tôi thực hiện: “KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THIẾT YẾU CỦA CÁC VẤN ĐỀ LÂM SÀNG ĐỐI VỚI BÁC SĨ Y KHOA VỪA TỐT NGHIỆP”.
Link khảo sát:  https://forms.gle/Q9nCvpsDctLGiRmC6  
Bảng khảo sát này liệt kê các vấn đề lâm sàng, kính mời Quý bác sĩ chọn mức độ thiết yếu và mức năng lực cần thiết (chẩn đoán hay điều trị) tương ứng với mỗi vấn đề đối với bác sĩ y khoa vừa tốt nghiệp (bác sĩ tốt nghiệp trong vòng 18 tháng), qua đó hỗ trợ công tác đào tạo y khoa theo năng lực đạt kết quả tốt nhất.
Mọi thông tin của Quý bác sĩ sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ cho công tác cải tiến chất lượng đào tạo bác sĩ y khoa của ĐHYD TP.HCM.
Trân trọng cảm ơn.