Hội nghị khoa học thường niên về hen, dị ứng, miễn dịch lâm sàng của Hội HSAACI năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 22/07/2018. Ban tổ chức (BTC) Hội nghị xin trân trọng kính mời các bác sĩ, dược sĩ, các nhà khoa học, sinh viên Y khoa các ngành nộp abstract tham gia báo cáo khoa học trong hội nghị HSAACI 2018. 

1. Chủ đề: các nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, y sinh học phân tử, nghiên cứu cộng đồng trong các lĩnh vực sau đây

- Hen, viêm mũi, viêm xoang, và các bệnh đường hô hấp liên quan rối loạn cơ chế miễn dịch

- Các bệnh về da liên quan đến rối loạn cơ chế miễn dịch

- Quá mẫn với thuốc, thức ăn

- Các bệnh lý tự miễn

- Các bệnh lý suy giảm miễn dịch bẩm sinh hay mắc phải

2. Hình thức:

- Abstract được viết theo các chủ đề nêu trên, tối đa 300 từ, được viết theo cấu trúc gồm:

+ Phần tiêu đề: Tên đề tài; Họ tên các tác giả (tên tác giả sẽ thuyết trình được gạch dưới. Nếu không có tên nào được gạch dưới, BTC sẽ xem tác giả thứ nhất như người sẽ thuyết trình); Đơn vị công tác của các tác giả; địa chỉ email, số điện thoại của tác giả chịu trách nhiệm.

Phần chính: Giới thiệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận. 

- Các abstract được chọn sẽ được thuyết trình trên poster. Thể thức trình bày của poster sẽ được thông báo sau khi có kết quả xét chọn.

3. Tiêu chí xét chọn:

- Ý tưởng của đề tài nghiên cứu: tính mới, tính ứng dụng và tính khả thi của đề tài nghiên cứu

- Thiết kế nghiên cứu phù hợp

- Các nghiên cứu có liên kết nhiều trung tâm sẽ là một lợi thế

- Khả năng thuyết trình (phần này sẽ được chấm riêng trong phiên poster tại hội nghị)

4. Cơ cấu giải thưởng:

- 03 (ba) giải thưởng “Đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc” dành cho 3 poster hay nhất, trị giá 1.000.000 đồng mỗi giải kèm giấy khen của Hội.

- Có 03 (ba) giải thưởng “Nhà khoa học trẻ xuất sắc” dành cho các poster hay của các tác giả chính là người dưới 35 tuổi (xác nhận qua chứng minh
nhân dân, khai sinh, hoặc passport), trị giá 1.000.000 đồng mỗi giải kèm giấy khen của Hội.

- Các poster được chọn trình trong hội thảo sẽ nhận được 01 (một) thư mời tham dự hội thảo của BTC HSAACI 2018 cho người thuyết trình chính.

5. Thời hạn nộp abstract, địa chỉ liên lạc:

- Các abstract cần phải gửi về cho BTC trước 24:00 giờ ngày 29/06/2018 (thứ 6) 

- Các tài liệu cần gửi:

o Abstract soạn thảo trên Word, font chữ Times new roman, cỡ chữ 13-16.

o Các abstract đăng ký tham gia giải thưởng “Nhà khoa học trẻ xuất sắc” cần gửi thêm:

Bản scan của chứng minh nhân dân, hoặc passport, hoặc khai sinh của người thuyết trình

Một bản lý lịch tóm tắt của người thuyết trình.

- File abstract và các file liên quan gửi về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Số điện thoại liên lạc: 0969-965-278 (BS.Duy) hoặc 0935-872-099 (BS.Quốc Tài)

Trong email nhớ ghi rõ Có hay Không có đăng ký tham gia giải thưởng “Nhà khoa học trẻ xuất sắc”

6. Các lưu ý:

- Kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia hội nghị do người thuyết trình tự túc.

- Kinh phí in ấn của các poster được chọn trình trong hội nghị sẽ được BTC hỗ trợ 100.000 đồng/poster

BTC rất mong sự đóng góp tham gia của Quý vị để Hội thảo khoa học HSAACI 2018 diễn ra thật thành công.

 

Xin trân trọng cám ơn!

T.M Ban Tổ Chức
PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ Tịch Hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

 

Xem thêm Hội nghị thường niên Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM lần thứ V - ngày 22/07/2018