LỚP BÁC SĨ “QUẢN LÝ HEN – COPD TRONG CỘNG ĐỒNG” (LỚP 2 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM):

· Thời gian: 1/6/2020 – 12/6/2020

· Học phí: 5.000.000 VNĐ   Cấp Giấy Chứng nhận của BV ĐHYD TpHCM

· Nội dung Bài giảng: Hô hấp ký (thực hành và đọc kết quả) – Chẩn đoán và điều trị Hen / CODP duy trì và đợt cấp – X.quang phổi – Hen thai kỳ - Hen suyễn Nhi – Quản lý các bệnh đồng mắc…

· Liên hệ: Xem thông tin Chiêu sinh : www.bvdaihoc.com.vn (=> Tin tức – Sự kiện => Hội nghị - Hội thảo)

  Cô Trần Phước An – Phòng Khoa học Đào tạo BV. ĐHYD: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Số ĐT: 028 39 525 111

 

LỚP ĐIỀU DƯỠNG - KTV VỀ “THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP” (LỚP 2 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM):

· Thời gian: 08/6/2020 – 19/6/2020         

· Học phí: 3.300.000 VNĐ   Cấp Giấy Chứng nhận của BV ĐHYD TpHCM

· Nội dung Bài giảng: Hô hấp ký (thực hành và đọc kết quả) – Quản lý Hen / COPD – Hướng dẫn sử dụng thuốc,…

· Xem thông tin Chiêu sinh: www.bvdaihoc.com.vn (=> Tin tức – Sự kiện => Hội nghị - Hội thảo)

  Cô Trần Phước An – Phòng Khoa học Đào tạo BV. ĐHYD: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Số ĐT: 028 39 525 111