Nhân ngày COPD toàn cầu 2019, Hội Hen - Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức hội nghị "Ngày mạng lưới đơn vị quản lý Hen và COPD trong cộng đồng"

Thời gian: từ 8:00 - 12:00, Chủ nhật, ngày 24/11/2019

Địa điểm: Khách sạn WINDSOR PLAZA, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

Mục tiêu:

   + Nâng cao kiến thức bệnh hen cho nhân viên y tế
   + Cập nhật các thông tin mới từ GINA
   + Kiện toàn mạng lưới ACOCU (Asthma COPD Outpatients Care Unit) Việt Nam

Chứng nhận CME: 4 giờ do Hội Y học cấp (lệ phí cấp CME là 100.000đ)

Đăng ký HN:

    + Nếu có thơ mời: miễn phí
    + Đối với các BS không có thư mời: Hội viên của Hội Hen - DƯMDLS TP.HCM: 300.000đ/người. Không phải hội viên: 700.000đ/người

Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hội Hen - Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM trân trọng kính mời quý cơ quan và quý đồng nghiệp tham dự Hội nghị.

Để công tác đón tiếp và tổ chức hội nghị được chu đáo, quý cơ quan vui lòng xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 15/11/2019.

Mọi vấn để có liên quan, xin liên hệ Hội Hen - Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

Cô Phan Triệu Mỹ Cảnh, số điện thoại: 028.38594470, Fax: 028.38594470. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.