Các bài báo cáo trong Hội nghị khoa học thường niên của Hôi Hen-DU-MDLS. Chuyên đề "Mối liên hệ giữa hen và Viêm mũi dị ứng" ngày 01/11/2015

1. Cập nhật các thông tin về Hen phế quản trong Hội nghị ERS 2015

2. Điều trị cơn hen cấp nặng tại cấp cứu