Slide báo cáo trong ngày hội mạng lưới các đơn vị chăm sóc bệnh nhân hen và COPD trong cộng đồng (ACOCU)  diễn ra ngày ngày 12-06-2016 bao gồm:

1. Cập nhật các chương trình Hô hấp Quốc gia - GS. Ngô Quý Châu

 2. Tổng kết hiệu quả mô hình ACOCU sau 15 năm - Kinh nghiệm của Đại Học Y Dược Huế - PGS. Sơn

3. Tổng kết hiệu quả mô hình ACOCU sau 15 năm - Kinh nghiệm của Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh

4. Phương hướng hoạt động ACOCU những năm tới

5. Cập nhật GINA  2016