Các slides trình chiếu trong Hội nghị cập nhật khuyến cáo GOLD 2017 được tổ chức ngày 07/01/2017 vừa qua bao gồm

1. Cập nhật GOLD 2017 của PGS.TS.BS  Lê Thị Tuyết Lan - BV  ĐH Y Dược TP.HCM

2. Đợt cấp COPD nhập viện - Thách thức và giải pháp của TS.BS Đỗ Thị Tường Oanh - BV Phạm Ngọc Thạch TP.HCM