Slide trình chiếu trong lớp học “Cập nhật chẩn đoán điều trị COPD theo GOLD 2017” – 25/3/2017 bao gồm:

1. Cập nhật xử trí đợt cấp COPD- GOLD 2017 - ThS.BS Bùi Hạnh Duyên. 

2. Áp dụng phương pháp Phế thân ký trong COPD - PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan.  

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD giai đoạn ổn định theo GOLD 2017 - TS.BS Nguyễn Văn Thọ.