Slide báo cáo trong ngày hội mạng lưới quản lý hen và copd trong cộng đồng bao gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động dự án phòng chống BPTNMT và hen phế quản 2011- 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

2. Hướng phát triển sắp tới của ACOCU

3. Những vấn đề mới trong GINA 2017

4. Kinh nghiệm xây dựng ACOCU của BV Q.11

5. Kinh nghiệm xây dựng ACOCU của BV Gò Công Đông - Tiền Giang

6. Xử lý cấp cứu Hen

7. Chẩn đoán phân biệt của Hen

8. Mhealth và CME online