Xin chia sẻ cùng quý hội viên các tài liệu được trình chiếu trong Hội nghị thường niên 23/07/2017

1. Các điểm mới trong  cơ chế và điều trị đợt cấp COPD 

2. Novel insights into mechanisms and  management of COPD exacerbations

3. Điều trị cơn hen cấp  tại phòng cấp cứu

4. Trào ngược, Hen và rối loạn chức năng dây thanh

5. Viêm mũi dị ứng - Vai Trò Kháng Histamine AH1 thế hệ mới  và Stéimar Mn® trong Phản Ứng Viêm Dị Ứng

6. Chẩn đoán và điều trị VCSDK

7. Cập nhật viêm da cơ địa

8. Hen khó điều trị 2017

9. Vai trò của nitric oxide trong hơi thở ra (ENO) trong quản lý hen

10. Ảnh hưởng va và amidan lên hen

11. Tiếp cận chẩn đoán và điều trị mày đay mạn

12. Đánh giá mối liên quan hen phế quản liên quan viêm mũi dị ứng

13. Dị ứng thức ăn

14. Test lẩy da

15. An toàn và hiệu quả trong điều trị chàm thể tạng (viêm da cơ địa)