1. Chẩn đoán và điều trị COPD theo xu hướng mới

2. Điều trị COPD ở bệnh nhân có di chứng lao phổi

3. Xử lý đợt cấp COPD trong nội viện

4. Làm sao chẩn đoán được COPD khi không có hô hấp ký

5. COPD và bệnh tim mạch

6. ACOCU Đồng Nai