Cập nhật GINA năm 2022 - PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

Chìa khóa trong xử trí cơn hen cấp ở trẻ em - TS.BS Trần Anh Tuấn - Trưởng khoa Hô hấp – BV Nhi Đồng 1

Quan điểm của bác sĩ về quản lý Hen phế quản: kết quả từ một khảo sát quốc gia tại Việt Nam - PGS.TS.BS. Phạm Lê An - Phó chủ tịch Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam – Chủ tịch LCH Bác sĩ gia đình TP.HCM

Cách tiếp cận và điều trị hen theo GINA qua từng thời kỳ - TS.BS Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp BV ĐHYD TP.HCM

Điều trị hen thời đại COVID - PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ - Phó trưởng Bộ môn Nội -  Đại học Y Dược TP.HCM

Chẩn đoán hen dễ hay khó - TS.BS Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Bộ môn lao và bệnh phổi, Đại học Y Dược TP.HCM

Làm sao tăng tuân thủ điều trị ở bệnh nhân hen - Ths.BS. Vũ Trần Thiên Quân - Bộ môn Sinh lý – Sinh lý bệnh Miễn dịch ĐHYD TP.HCM

Xử trí cơn hen cấp nặng ở trẻ em - PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Bộ môn Nhi – ĐHYD TPHCM

Kiểu hình của dị ứng với bọ nhà - ThS.BS Chu Chí Hiếu - Trung tâm Dị ứng – BV Bạch Mai

Phòng ngừa hen trẻ em hiệu quả trong thực hành lâm sàng - PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương

Chủ tịch Chi hội Miễn dịch– dị ứng lâm sàng nhi khoa Việt Nam

Ứng dụng thăm dò chức năng hô hấp trong hen trẻ em - BS Trần Quốc Tài - BV Đại học Y Dược TPHCM