Kính mời Quý Bác sĩ từ mạng lưới ACOCU tham dự buổi sinh hoạt và cập nhật chuyên môn
Thời gian: 29g30 - 21g00, 8/3/2023
Chủ tọa: PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan
 
Nội dung:
19g30 – 19g45: Thông báo của ACOCU
19g45 – 20g30: Cập nhật hô hấp ký theo khuyến cáo mới: chọn lựa máy ra sao, trả kết quả như thế nào? - BS. Trần Quốc Tài
20g30 – 21g00: Trao đổi
 
Meeting ID: 872 4848 7515
Passcode: 1234