Chương trình:
19g30 - 19g45: Thông báo từ ACOCU
19g45 - 20g30: Điều trị hội chứng Cushing do thuốc (PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm)
20g30 - 21g00: Thảo luận
Chủ toạ: PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan