Kính mời quý BS/DS đăng ký tham dự Hội nghị Ngày mạng lưới quản lý Hen và COPD trong cộng đồng - Ngày COPD toàn cầu
- Thời gian: từ 7:30 - 12:15, chủ nhật, ngày 26/11/2023
- Địa điểm: Khách sạn WINDSOR PLAZA, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM
- Chứng nhận CME: 4 giờ do Hội Y học cấp
+ Nếu có thơ mời: miễn phí (không cần đăng ký trước)
+ Đối với các BS không có thư mời, vui lòng đăng ký trước ngày 24/11/2023.
- Nếu là Hội viên:
200 ngàn (tài liệu + phí CME) hoặc 500 ngàn (tài liệu + phí CME + ăn trưa)
- Nếu không là Hội viên:
300 ngàn (tài liệu + phí CME) hoặc 1 triệu (tài liệu + phí CME + ăn trưa)
- Vui lòng thanh toán phí tại bàn BTC khi tham dự Hội nghị