HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LIÊN CHI HỘI HEN – DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG TP.HCM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỘI NGHỊ

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI VĂN PHÒNG LIÊN CHI HỘI HEN – DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG:

Attachments:
Download this file (CME 2021_Quy2.2021.pdf)CME 2021_Quy2.2021.pdf