HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN LIÊN CHI HỘI HEN – DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG TP.HCM 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỘI NGHỊ

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TẠI VĂN PHÒNG LIÊN CHI HỘI HEN – DỊ ỨNG MIỄN DỊCH LÂM SÀNG:

Attachments:
Download this file (CME 2021_Quy2.2021.pdf)CME 2021_Quy2.2021.pdf

Kính gửi quý đồng nghiệp, 

Tiếp nối thành công của Hội nghị thường niên Liên Chi Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM, ban tổ chức kính thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Liên Chi Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng năm 2021 như sau: