Đường dẫn tham dự webinar trên App Docquity đối với BS đã có tài khoản Docquity: https://docquity.app.link/urticaria

Đối với Quý đồng nghiệp chưa có tài khoản Docquity có thể làm theo các bước hướng dẫn sau: