Đường dẫn tham dự webinar trên App Docquity đối với BS đã có tài khoản Docquity: https://docquity.app.link/Deficiency

Đối với Quý đồng nghiệp chưa có tài khoản Docquity có thể làm theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tải App Docquity

• IOS: https://apps.apple.com/us/app/docquity/id1048947290

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virinchi.mychat

Các bước tiếp theo như hình bên dưới.