Kính gửi:

 

Các Hội viên Liên Chi Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng

Các Quý đồng nghiệp quan tâm đến Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng

Các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội

Vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Hội nghị "Ngày mạng lưới quản lý Hen và COPD trong cộng đồng (ACOCU) ngày 16/05/2021" xin phép được hoãn cho đến khi có thông báo mới. Mong quý đồng nghiệp thông cảm.

BTC

Kính gửi Quý Công ty, Quý Đồng Nghiệp,

Được sự đồng ý của Hội Y học TP Hồ Chí Minh, Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức Hội nghị "Mạng lưới quản lý Hen và COPD trong cộng đồng - ACOCU" nhân ngày COPD toàn cầu 2020 vào ngày 13 tháng 12 năm 2020.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM, hội nghị của Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM sẽ được đổi sang ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Các hoạt động chuẩn bị hội nghị trong thời gian tới Ban tổ chức sẽ thông báo đến quý công ty. Liên chi Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM trân trọng cám ơn quý công ty đã đồng hành cùng Liên Chi Hội trong thời gian qua.

TM BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội

PGS.TS.BS LÊ THỊ TUYẾT LAN

Tại các Đơn vị quản lý Hen & COPD ngoại trú (Asthma & COPD Outpatient Care Unit), vai trò của điều dưỡng và kỹ thuật viên trong đo hô hấp ký, tư vấn sử dụng dụng cụ xịt hít và tư vấn tuân thủ điều trị là vô cùng quan trọng.

1. Phần thi “Chúng là tôi ACOCU ấn tượng”, phần chấm điểm của BGK sẽ tập trung vào một số điểm cơ bản: 1. nội dung thể hiện trên poster (biểu đổ phát triển, nhân sự, trang thiết bị, định hướng …); 2. Điểm thuyết trình; 3. Điểm cho thiết kế đẹp; 4. Điểm cho sự sáng tạo. Poster vui lòng gửi về cho BTC: 6/12

2. Phần thi “Chia sẻ nghiên cứu khoa học/ca lâm sàng hay”: 1. Hình thức bài; 2. Nội dung trình bày: đối tượng, mục tiêu, PPNC, kết quả … đối với NCKH và tổng quan nổi bật, tiến trình điều trị, thu hút bàn luận … đối với ca lâm sàng; 3. Cách trình bày (rõ ràng, lôi cuốn, sáng tạo). Bài gửi về BTC: 10/12

3. Phần thi “KTV xuất sắc”, BTC cho nội dung là hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít: một số điểm tập trung: đúng, rõ ràng, mạch lạc, tự tin, xử lý tốt các vấn đề phát sinh và những câu hỏi do BGK đưa ra

Các anh chị có thể trao đổi thêm với BTC qua mail nếu có những thắc mắc, phụ trách phần thi 1: CN. Trường, phần thi 2: Bs Quân, phần thi 3: Bs Quốc Tài. Phần giao lưu của nhóm ACOCU nổi bật chúng ta sẽ là điểm nhấn thú vị của chương trình nên rất mong các anh chị sắp xếp để đơn vị mình tham gia đầy đủ và hết mình.

 

THÔNG BÁO HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG ACOCU GIỎI” ngày 13/12/2020

Thể lệ và thời gian
Nhằm chào mừng 20 năm mạng lưới quản lý hen và COPD, Hội Hen, dị ứng, miễn dịch phát động hội thi nghiên cứu khoa học.

- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UB, ngày 01 thang 02 năm 1979 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập Hội Y học TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 6005/QĐ-UBND, ngày 09/12/2104 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, về hê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức hoạt động Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Y học TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX ngày 28.09.2019 về việc công nhận ban chấp hành Họi Y học khóa IX; 

- Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và thông tư 03/2013/TT-BNV, ngày 16.04.2013 của Bộ Nội Vụ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Y học TP. Hồ Chí Minh khóa IX lần thứ hai họp ngày 17.12.2019.

CHỦ TỊCH HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH

Nay đổi tên Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP. Hồ Chí Minh thành Liên Chi Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàngTP. Hồ Chí Minh.

 

Quyết định trong file đính kèm