Hội viên Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM sẽ có những quyền lợi sau: 

- Được cung cấp một tài khoản cá nhân để truy cập vào website Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM 

- Được phép xem và download các bài nghiên cứu khoa học được đăng tải trên website Hội. 

- Được quyền xem và download các bài báo cáo khoa học trong các hội nghị khoa học do Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức được đăng tải trên website Hội. 

- Được quyền đăng ký tham dự các hội nghị khoa học do Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức với mức phí ưu đãi. 

- Được quyền đăng ký tham dự các lớp học, các buổi hội thảo do Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tổ chức với mức phí ưu đãi. 

 - Được nhận có loại sách, ấn phẩm về y khoa của Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM khi có chương trình.

 

Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng TP.HCM        

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan