Sự kiện được dời lại vào ngày 12/05/2024 do trùng lịch nghỉ lễ 30.04. Xin trân trọng thông báo.