Bài chia sẻ của PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM về "Ảnh hưởng của COVID 19 đối với người có bệnh hô hấp, hen và COPD"