1. Các bệnh viện có yêu cầu nộp đơn đề nghị hỗ trợ việc thành lập ACOCU, trong đó cam kết

1.1 Gởi ít nhất 1 Bác sĩ, 1 Điều dưỡng đi học lớp 02 tuần lễ “Quản lý hen và COPD trong cộng đồng” tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

1.2 Có quyết định thành lập ACOCU

1.3 Có phòng khám hen và COPD với các dụng cụ để khám và hướng dẫn bệnh nhân (có thể chung với phòng khám nội)

1.4 Có phòng đo Hô hấp ký được thanh toán bảo hiểm

1.5 Có thuốc hen và COPD được bảo hiểm (danh sách đính kèm)

2. Tổ chức các lớp học, mời rộng rãi các bác sĩ, điều dưỡng, KTV trong khu vực khi Hội đến giảng

3. Tầm soát bệnh nhân hen và COPD bằng bảng câu hỏi cho người dân của Trạm y tế phường, xã chọn khoảng 150 bệnh nhân

4. Hỗ trợ Hội khám tầm soát lần đầu và các lần tái khám

5. Nhập liệu vào phần mềm để xử lý, thống kê và đồng ý đóng góp dữ liệu vào central lab để báo cáo tình hình cả nước

6. Tổng kết hằng năm và làm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp BV, Sở YT, Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Tham gia ngày hen toàn cầu (tháng 5), ngày COPD (tháng 11) hàng năm và các hội nghị hô hấp khác để cập nhật kiến thức và có CME đủ chuẩn (24 giờ/năm)

8. Chuẩn bị tốt hồ sơ định chuẩn hô hấp ký, bệnh án để được kiểm tra mỗi năm một lần bởi Bộ Y tế và Chương trình Hen, COPD quốc gia

 

Quyền lợi

 

1. Tặng 1 máy Hô hấp ký Ferraris KoKo USA

2. Cài đặt phần mềm để nhập liệu và xử lý trên Excel, kết nối vào mạng bệnh viện

3. Đến giảng cho bệnh viện về:

 -  Hô hấp ký.

 -  Quản lý hen.

 -  Quản lý COPD.

 -  Xử trí đợt cấp.

 -  Hen và viêm mũi dị ứng.

 -  Xử trí Hen, COPD trong ICU.

 -  Xử trí Hen, COPD trong khoa nội.

4. Tổ chức tầm soát:

 -  Phát và thu nhận phiếu tầm soát Hen, COPD.

 -  Tổ chức tầm soát Hen, COPD cho những người có 3 câu trả lời dương tính.

 -  Chụp X-quang phổi.

 -  Làm hô hấp ký có thử thuốc ( 5 máy, 5 KTV ).

 -  Khám và cho toa.

 -  Hướng dẫn sử dụng cụ hít.

 -  Ước tính bv sẽ có khoảng 60 BN hen và COPD với hồ sơ chuẩn của BV ĐHYD sau lần tầm soát

5. Hỗ trợ tái khám 1, 3, 6, 9, 12 tháng sau tầm soát (nếu được)

6. Mời các BS ACOCU tham gia các hội nghị:

-  Ngày hen toàn cầu.

-  Hội nghị thường niên của Hội Hen, Dị ứng Miễn dịch lâm sàng TP.HCM.

-  Hội nghị thường niên của Hội hô hấp TP.HCM. 

-  Ngày COPD toàn cầu 

 

Các đơn vị có mong muốn và quyết tâm thành lập đơn vị ACOCU tại cơ sở của mình, vui lòng liên hệ:

- Văn phòng Hội: Phòng khám Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng - BV Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, P.11, Q.5.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.