1. Phần thi “Chúng là tôi ACOCU ấn tượng”, phần chấm điểm của BGK sẽ tập trung vào một số điểm cơ bản: 1. nội dung thể hiện trên poster (biểu đổ phát triển, nhân sự, trang thiết bị, định hướng …); 2. Điểm thuyết trình; 3. Điểm cho thiết kế đẹp; 4. Điểm cho sự sáng tạo. Poster vui lòng gửi về cho BTC: 6/12

2. Phần thi “Chia sẻ nghiên cứu khoa học/ca lâm sàng hay”: 1. Hình thức bài; 2. Nội dung trình bày: đối tượng, mục tiêu, PPNC, kết quả … đối với NCKH và tổng quan nổi bật, tiến trình điều trị, thu hút bàn luận … đối với ca lâm sàng; 3. Cách trình bày (rõ ràng, lôi cuốn, sáng tạo). Bài gửi về BTC: 10/12

3. Phần thi “KTV xuất sắc”, BTC cho nội dung là hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít: một số điểm tập trung: đúng, rõ ràng, mạch lạc, tự tin, xử lý tốt các vấn đề phát sinh và những câu hỏi do BGK đưa ra

Các anh chị có thể trao đổi thêm với BTC qua mail nếu có những thắc mắc, phụ trách phần thi 1: CN. Trường, phần thi 2: Bs Quân, phần thi 3: Bs Quốc Tài. Phần giao lưu của nhóm ACOCU nổi bật chúng ta sẽ là điểm nhấn thú vị của chương trình nên rất mong các anh chị sắp xếp để đơn vị mình tham gia đầy đủ và hết mình.

 

THÔNG BÁO HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG ACOCU GIỎI” ngày 13/12/2020