Từ tháng 10 đến nay, các chương trình câu lạc bộ bệnh nhân thuộc khuôn khổ chương trình “Vì lá phổi khỏe” được chuyển sang hình thức online và phát trực tuyến trên fanpage của Liên chi Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện. Mỗi chương trình phát sóng online không chỉ thu hút bệnh nhân là khách hàng từ bệnh viện mà còn từ nhiều nguồn khác nữa, đây là một lợi thế của hình thức này mà thời gian tới có thể sẽ được nhân rộng. Một số chương trình câu lạc bộ bệnh nhân được tổ chức gần đây:

- 25/11/2021: chủ đề ““Sống vui – sống khỏe cùng Hen – COPD trong mùa dịch Covid-19” – Bệnh viện Quận 11

- 25/11/2021: chủ đề “Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ hít” – Bệnh viện Quận 4

- 3/12/2021: chủ đề “Sống vui – sống khỏe cùng Hen – COPD trong mùa dịch Covid-19” – BV Quận Tân Phú 

- 28/12/2021: chủ đề “hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít” – Bệnh viện Quận 7

Câu lạc bộ bệnh nhân Bệnh viện Quận Tân Phú

 

 

Câu lạc bộ bệnh nhân Trung tâm y tế Thuận An tỉnh Bình Dương

 

Câu lạc bộ bệnh nhân Bệnh viện Quận 11