Thời gian: 11:30 – 13:00, ngày thứ tư, 16 tháng 5 năm 2018 

Địa điểm:  VPĐD GlaxoSmithKine pte Ltd tại Tp.HCM -235 Đồng Khởi Quận 1, HCM 

Truyền trực tuyến tới các đầu cầu và trên cả nước

Thời gian

 

11:30 – 11:35

Phát biểu khai mạc

Đại diện VPĐD GSK

11:35 – 12:25

 PHÂN TÍCH HÔ HẤP KÝ TRÊN LÂM SÀNG

Ths. BS Hoàng Đình Hữu Hạnh
-Khoa thăm dò chức năng Hô Hấp-Bv Đại Học Y Dược Tp.HCM

 

12:25 – 12:30

 

Món Quà Hơi Thở Cho Bệnh nhân Hen

DS. Phan Thị Thanh Hương

VPĐD GlaxoSmithKline 

12:30 – 13:00

Thảo luận và Bế mạc