Các bệnh dị ứng, gồm viêm da dị ứng (còn gọi là viêm da cơ địa hay chàm), viêm mũi dị ứng và hen, đã gia tăng tần suất trong những thập kỷ gần đây và hiện ảnh hưởng đến khoảng 20% ​​dân số ở các nước phát triển.

Thời gian: 11:30 – 13:00, thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:  VPĐD GlaxoSmithKine pte Ltd tại Tp.HCM -235 Đồng Khởi Quận 1, HCM

Truyền trực tuyến tới các đầu cầu và trên cả nước