Thời gian: 11:30 – 13:00, thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:  VPĐD GlaxoSmithKine pte Ltd tại Tp.HCM -235 Đồng Khởi Quận 1, HCM

Truyền trực tuyến tới các đầu cầu và trên cả nước

Attachments:
Download this file (ChuongTrinhCME2017.pdf)ChuongTrinhCME2017.pdf